Eltöröljük a bölcsődei gondozási díjat.

  • Párt: MSZP
  • Sorszám: 01
  • Tematikus besorolás: Szociális juttatások, Munkaerőpiac, Család
  • Költségvetési hatás (kiadás mrd. ft): 0.54
  • Költségvetési hatás (bevétel mrd. ft): -
  • Makrogazdasági hatás típusa: Pénzbeli társadalmi transzfer

Minimum

2015

2016

2017

Pénzbeli társadalmi transzfer

-0,54

-0,54

-0,54

Maximum

2015

2016

2017

Pénzbeli társadalmi transzfer

-0,54

-0,54

-0,54

Leírás:

A bölcsődei normatíva 2009-ben, majd 2010-ben is csökkent, összesen több mint 10%-al, így engedélyezték a bölcsődei térítési díj bevezetését 2012. január 1-től1. A KSH A kisgyermekek napközbeni ellátása, 2012 – Bölcsődei gondozási díjak című kiadványa2 szerint a bölcsődék csak fokozatosan vezették be a gondozási díjat. Az ebből származó bevétel 2012 első félévében még csak 158 millió forint volt, a második félévben viszont már 228 milliót ért el, holott a bölcsődék a második félévben általában 7 hetet (július-augusztusban 6 hetet és decemberben 1 hetet) zárva vannak. Éppen ezért a második féléves adat alapján évesítve becsültük a hatást. Mivel a nyitva tartás alapján a második félévre csak az idő (26-7)/(52-7)=42 százaléka jut, ezért a teljes éves bevételi becslés 540 millió forint.

 

1 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§ (2) bekezdése értelmében.

2A kisgyermekek napközbeni ellátása, 2012 – Bölcsődei gondozási díjak című KSH kiadvány. Letöltve 2014. február 13.

URL: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kisgyermnapkozbeni/kisgyermnapkozbeni12.pdf